מתי התעדכן לאחרונה שכר המינימום בישראל? מהו שכר
מינימום בישראל נכון להיום?

החל ממשכורת דצמבר 2017  שכר המינימום הוא 5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו- 29.12 ש"ח
לשעה בישראל.

כמה שעות צריך לעבוד כדי לקבל שכר מינימום מלא?

החל מחודש אפריל  2018, שבוע העבודה  מהווה 42 שעות שבועיות, ו-182 שעות חודשיות בסך
הכל.

למרות שחוקי שכר מינימום פועלים בתחומי שיפוט
רבים, קיימים חילוקי דעות ביחס להטבות וחסרונות שכר מינימום. תומכי שכר המינימום
אומרים שהוא מעלה את רמת החיים של העובדים, מצמצם את העוני, מצמצם את אי השוויון
ומגביר את המורל.  לעומת זאת, מתנגדי שכר
המינימום אומרים שהוא מגביר את העוני, מגביר את האבטלה מכיוון שכמה עובדים בשכר
נמוך "לא יוכלו למצוא עבודה הם יידחפו לשורות המובטלים" ופוגעת בעסקים,
מכיוון ששכר מינימום גבוה מדי מחייב את העסקים להעלות את מחירי המוצר או השירות
שלהם בכדי להכיל את ההוצאה הנוספת של תשלום שכר גבוה יותר לעובדים שלהם.

חובת המעסיק שלך היא הזכות שלך

חובה על המעסיק שלך לשלם לך, העובד שלו שכר מינימום על כלל שעות העבודה שלך. ללא יוצא מן הכלל. עיקרי הזכויות של העובד אמורות להופיע במקום ידוע מוכר ומוצג לעין במקום העבודה בו אתם עובדים. זכותכם לדעת את זכויותכם!

איחור במועד הקבוע אשר הוסכם על ידי הצדדים, של
תשלום השכר (אשר מהווה מינימום) מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין.

מודלים של היצע וביקוש מצביעים על כך שישנם הפסדי רווחה ותעסוקה משכר מינימום (ראו זאת בטבלת השכר הזו) עם זאת, אם שוק העבודה נמצא במצב של מונופוניה (עם רק מעסיק אחד זמין שמעסיק עובדים), שכר מינימום יכול להגדיל את היעילות של השוק. יש ויכוח על ההשפעות המלאות של שכר מינימום.

השכר הינו לפני ניכויים

משמע מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות,
חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב מנוכים מהשכר
המינימאלי.

אין אפשרות לעבוד מעל גיל 18 בשכר שיורד משכר המינימום.